Menu
Your Cart

Όροι χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου www.eklisiastika.gr. Οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Ο δικτυακός τόπος του καταστήματος "eklisiastika" έχει ως στόχο την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα προϊόντα της, δίνοντας σε αυτούς τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την παραγγελία τους ηλεκτρονικά. Το www.eklisiastika.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που εδρεύει στα Γρεβενά με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας www.eklisiastika.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2462028738
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα eklisiastika το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklisiastika.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς.
Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.eklisiastika.gr συμφωνούν ότι:
-    θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά-αληθή τους στοιχεία ατομικά και φορολογικά στις φόρμες επικοινωνίας.
-    θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα τα οποία είναι συνδεδεμένα με το www.eklisiastika.gr. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eklisiastika.gr οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο δε χρήστης πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς η χρήση του δικτυακού τόπου μετά από κάθε τροποποίηση συνεπάγει ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές.
Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στον παρόντα δικτυακό τόπο, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.
Ο δικτυακός τόπος www.eklisiastika.gr ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους επισκέπτες . χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.
Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη. Οι έχοντες την γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Το www.eklisiastika.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο www.eklisiastika.gr . Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.eklisiastika.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του www.eklisiastika.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ειδικότερα, κάθε πληροφορία του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί είτε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων», ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών, είτε παρατίθεται με την άδεια του δημιουργού του.
Απαγορεύεται ρητά αλλά όχι περιοριστικά η αντιγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, η γενική ή μερική προσαρμογή, "φόρτωση" (download), πώληση, έκδοση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναδιανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή του υλικού που περιέχεται σε αυτόν σε κάθε μορφή και είδος μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του www.eklisiastika.gr.
Το www.eklisiastika.gr δεν παραχωρεί κανένα άλλο δικαίωμα σχετικό με το ηλεκτρονικό κατάστημα ή το υλικό που περιέχεται σε αυτό. Με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος του www.eklisiastika.gr.
Τα προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και φέρουν οι φορείς αυτοί τη σχετική ευθύνη περί της προστασίας των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Το www.eklisiastika.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την όποια γενική ή μερική προσαρμογή, επεξεργασία, τροποποίηση, μετατροπή, αντιγραφή, πώληση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναδιανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών άλλων εταιριών από τους χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο επισκέπτης/χρήστης/ πελάτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς χορήγηση άδειας από τον ιδιοκτήτη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του www.eklisiastika.gr αποτελεί γι' αυτό θέμα ύψιστης σημασίας. Σε περίπτωση καταπάτησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του www.eklisiastika.gr και χρήσης του υλικού που περιέχεται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα σε αντίθεση προς την παραπάνω περιγραφόμενη άδεια χρήσης του, το www.eklisiastika.gr θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του παραβάτη ακολουθώντας κάθε νόμιμη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων για αποκατάσταση της ζημίας, καθώς και άρση της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον επιβαρύνοντας τον παραβάτη με τα δικαστικά έξοδα.
Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή χρήση του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας του www,eklisiastika.gr που δεν είναι σύμφωνη ή μπορεί να μην είναι σύμφωνη με την παραπάνω άδεια χρήσης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 24620 28738, στη διεύθυνση e-mail g.eklisiastika@gmail.com ή στη διεύθυνση Μακεδονομάχων 20, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ 
Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση  (δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την παράδοση)
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συναλλαγή αγοραπωλησίας πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μία δήλωση ακύρωσης την οποία και θα βρει στo www.eklisiastika.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.eklisiastika@gmail.com  Εμείς θα αποδεχθούμε την ακύρωση και θα επιστρέψουμε το τίμημα στον πελάτη με πίστωση της πιστωτικής του κάρτας, μόνο εφόσον το (αγορασθέν) προϊόν /  (αγορασθέντα) προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής (courier) για παράδοση στον Πελάτη. Εάν έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση ταχυαποστολής (courier), τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους.
Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στην τιμή παραγγελθέντος προϊόντος, αναλαμβάνουμε να ενημερώσει τον πελάτη αμέσως μόλις εντοπίσει το λάθος και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.eklisiastika.gr αναλαμβάνει να ενημερώσει τον πελάτη για την διαφορά στην τιμή του παραγγελθέντος προϊόντος, καθώς και για την δυνατότητά του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης.

Αλλαγή - επιστροφή των προϊόντων μετά την παράδοση
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, ή να ζητήσει την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχει καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμεί, εντός 14 πλήρων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. 
Η επιστροφή γίνεται χωρίς να υποχρεούται να μας ανακοινώσει το λόγο. 
Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. 
Για την επιστροφή των προϊόντων πρέπει να προηγηθεί αποστολή e-mail στο g.eklisiastika@gmail.com είτε τηλεφωνική επικοινωνία στο 2462028738. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).

Προϋποθέσεις για την επιστροφή προϊόντων 
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ο www.eklisiastika.gr δικαιούται είτε (α) να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα, και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή, ή την αλλαγή του προϊόντος, είτε (β) (ιδίως στην περίπτωση προϊόντων που δεν επιστρέφονται άθικτα, που έχουν χρησιμοποιηθεί) να δεχθεί την αλλαγή ή επιστροφή και ταυτόχρονα να αξιώσει αποζημίωση από τον Πελάτη κατά την αξία των ελαττωμάτων του επιστρεφόμενου προϊόντος.
Επιστροφή τιμήματος
Μόλις το ηλεκτρονικό κατάστημα www.eklisiastika.gr λάβει αίτημα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος και εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πιστώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη με το σχετικό ποσό. Για την επεξεργασία του αιτήματος και την πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής απαιτούνται συνήθως 14 εργάσιμες ημέρες. Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις έχει γίνει η πλήρης επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής. Στην περίπτωση που προβλέπεται ανωτέρω που ο www.eklisiastika.gr δικαιούται αποζημίωση για ελαττώματα των επιστραφέντων προϊόντων θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει το σχετικό ποσό της αξιούμενης αποζημίωσης με το προς επιστροφή τίμημα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη, αν για οποιοδήποτε λόγο ο δικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος σε δεδομένη χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η εταιρεία επισημαίνει, ότι ενδέχεται ο δικτυακός τόπος να εμφανίσει τεχνικά σφάλματα με άμεσο αποτέλεσμα στον τρόπο παρουσίασης των περιεχομένων σε αυτή θεμάτων (ενδεικτικά των φωτογραφιών, τιμών, κείμενων κ.λπ.) για λόγους που δεν έχει ευθύνη και υπόσχεται ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση αυτών.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:  Το www.eklisiastika.gr δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα σύμβαση 'Ασφάλειας Συναλλαγών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων' καλύπτει και πληροφορεί για όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών που συλλέγει το www.eklisiastika.gr και τον τρόπο χρήσης αυτών.
Α] Συλλογή προσωπικών δεδομένων:
Το www.eklisiastika.gr μπορεί να συλλέγει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες:
•    -πληροφορίες σχετικές με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,
•    -πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης για την εγγραφή του στις υπηρεσίες του κατά την αγορά, εφόσον επιθυμεί την εγγραφή,
•    -πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης για την πραγματοποίηση των συναλλαγών του,
•    -πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης όταν επισκέπτεται τις σελίδες του www.eklisiastika.gr και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του,
•    -κάθε άλλη πληροφορία που ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης στέλνει στο www.eklisiastika.gr
Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που υποβάλλονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.

Το www.eklisiastika.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του σε κανένα τρίτο φορέα, εκτός αν αυτό καθίσταται απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών που περιγράφονται παραπάνω. Καθίσταται γνωστό στον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον ίδιο στο www.eklisiastika.gr θα διοχετεύονται στο προσωπικό του www.eklisiastika.gr και σε πρόσωπα/εταιρείες που αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών για όνομα του www.eklisiastika.gr προς πραγματοποίηση της παραγγελίας του.
Το www.eklisiastika.gr δεσμεύεται να πάρει κατά το μέτρο του δυνατού όλα τα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας, κακής χρήσης ή αλλοίωσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του. 
Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, το www.eklisiastika.gr :
- μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/πελατών του σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, αντιπροσώπους, αναδόχους κλπ για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους χρήσης, με την προϋπόθεση ότι και τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται στους όρους του παρόντος αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
- θα διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του όταν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές και για την άσκηση ή υπεράσπιση νομίμων συμφερόντων του www.eklisiastika.gr

Το www.eklisiastika.gr έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου του.

Β] Συγκατάθεση Παροχής Προσωπικών Δεδομένων
Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης κατά την αγορά ή την εγγραφή στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, προβαίνει στην παροχή προσωπικών δεδομένων προς το www.eklisiastika.gr εθελοντικά, έχοντας πλήρη επίγνωση της πράξης του. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται με την πλήρη συγκατάθεσή του.
Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει δικαίωμα να μη συναινέσει στην παροχή των προσωπικών του δεδομένων. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.eklisiastika.gr δεν επιθυμεί την εγγραφή στο site αλλά μόνο την αγορά προϊόντων ,τότε υποχρεούται να παρέχει προσωπικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την έκδοση του κατάλληλου παραστατικού και την αποστολή των εμπορευμάτων.

Γ] Διόρθωση Προσωπικών Δεδομένων
Tο www.eklisiastika.gr  δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του www.eklisiastika.gr

Δ] Ανήλικοι
Ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες για το πρόσωπό τους στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, ούτε να έχουν λογαριασμό στο www.eklisiastika.gr. Αν κάτι τέτοιο γίνει αντιληπτό από το www.eklisiastika.gr και ιδίως αν ανήλικος παρείχε προσωπικές πληροφορίες για το άτομό του στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, οι εν λόγω πληροφορίες θα σβήνονται αμέσως.
Το www.eklisiastika.gr σε καμία περίπτωση δε συλλέγει εν γνώσει του προσωπικά στοιχεία ατόμων κάτω των 18 ετών.
Σε κάθε περίπτωση που ο γονέας ή ο νομικός συμπαραστάτης ανηλίκου επιθυμεί να διαπιστώσει αν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του ανηλίκου ή επιθυμεί να ακυρώσει λογαριασμό ανηλίκου, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2462 028738, στη διεύθυνση e-mail g.eklisiastika@gmail.com ή γραπτώς με επιστολή, στη διεύθυνση Μακεδονομάχων 20, Τ.Κ. 511000, Γρεβενά. 

Ε] GDPR
Εγγραφή
Τίτλος: Συμφωνώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων ως εξής.
Περιγραφή: Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις διακρίνουν τους πελάτες μεταξύ τους. Κάνετε εγγραφή στο κατάστημα εισάγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης που παρέχετε εδώ.
Εμείς [η εταιρεία] στέλνουμε επίσης ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με το λογαριασμό (όπως ειδοποιήσεις κατάστασης, επαναφορά κωδικού πρόσβασης και άλλα) στην προβλεπόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε να αποθηκεύσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ενώ παραμείνετε ακόμη πελάτης μας.
Άλλα πεδία προφίλ που μπορεί να είναι ή όχι παρόντα σε αυτή τη σελίδα αποθηκεύονται μαζί με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αν χρειαστεί.
Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας και/ή οι προμηθευτές που πωλούν προϊόντα στο κατάστημά μας και κάνουν χρήση του πίνακα διαχείρισης της σελίδας μπορεί επίσης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εκτιμούμε το απόρρητο σας, επομένως η πρόσβαση σε δεδομένα παρέχεται με βάση την ανάγκη να τα γνωρίζουμε, προκειμένου να λειτουργήσει το κατάστημα. Για παράδειγμα, ένας προμηθευτής λαμβάνει τα δεδομένα σας μόνο εάν έχετε παραγγείλει κάτι από αυτούς, έτσι ώστε ο πωλητής να εκπληρώσει την παραγγελία.
Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον το κατάστημά μας και θα επιθυμούσατε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας (ή αν θέλετε να λάβετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας που έχουμε), παρακαλούμε στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: g.eklisiastika@gmail.com. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί κακόβουλα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων να σας ενημερώσουμε σχετικά με το δικαίωμα αυτό• δεν προτιθέμεθα να κάνουμε κατάχρηση των δεδομένων σας.
Επεξεργασία προφίλ
Τίτλος: Συμφωνώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων ως εξής.
Περιγραφή:
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις διακρίνουν τους πελάτες μεταξύ τους. Κάνετε εγγραφή στο κατάστημα εισάγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης που παρέχετε εδώ.
Εμείς [η εταιρεία] στέλνουμε επίσης ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με το λογαριασμό (όπως ειδοποιήσεις κατάστασης, επαναφορά κωδικού πρόσβασης και άλλα) στην προβλεπόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε να αποθηκεύσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ενώ παραμείνετε ακόμη πελάτης μας.
Άλλα πεδία προφίλ που μπορεί να είναι ή όχι παρόντα σε αυτή τη σελίδα αποθηκεύονται μαζί με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αν χρειαστεί.
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες του τμήματος διεύθυνσης χρέωσης/αποστολής και ενδέχεται να τις στείλουμε στη μεταφορική εταιρεία ή στον πάροχο πληρωμής:
•    Καθορίστε τις μεθόδους αποστολής και πληρωμής που είναι διαθέσιμες για την τοποθεσία σας.
•    Ολοκληρώστε την διαδικασία πληρωμής ή αποστολής μέσω του παρόχου υπηρεσιών που έχετε επιλέξει κατά την πληρωμή όταν υποβάλετε την παραγγελία.
Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας και/ή οι προμηθευτές που πωλούν προϊόντα στο κατάστημά μας και κάνουν χρήση του πίνακα διαχείρισης μπορεί να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εκτιμούμε το απόρρητο σας, επομένως η πρόσβαση σε δεδομένα παρέχεται με βάση την ανάγκη να τα γνωρίζουμε, προκειμένου να λειτουργήσει το κατάστημα. Για παράδειγμα, ένας προμηθευτής λαμβάνει τα δεδομένα σας μόνο εάν έχετε παραγγείλει κάτι από αυτούς, έτσι ώστε ο πωλητής να εκπληρώσει την παραγγελία.
Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον το κατάστημά μας και θα επιθυμούσατε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας (ή αν θέλετε να λάβετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας που έχουμε), παρακαλούμε στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email].
Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί κακόβουλα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων να σας ενημερώσουμε σχετικά με το δικαίωμα αυτό• δεν προτιθέμεθα να κάνουμε κατάχρηση των δεδομένων σας.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ: Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη των υπηρεσιών του www.eklisiastika.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Στο πλαίσιο συνεχών τεχνολογικών αλλαγών και αλλαγών του μη ιδιαίτερα ανεπτυγμένου νομικού πλαισίου, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.eklisiastika.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης καλείται να επισκέπτεται συχνά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/πελάτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.eklisiastika.gr
Η επιχείρηση σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στην διαδικτυακή μας πύλη, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν.2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του και με βάση τα παρακάτω: Μας δίνετε μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι: το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο, μία διεύθυνση κατοικίας (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως: αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας) και email . Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου χρειαζόμαστε το όνομα της επιχείρησης, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ που ανήκει, επάγγελμα, διεύθυνση της έδρας της και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Κατά τα λοιπά ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να επιτύχουμε το στόχο μας ήτοι τη συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και την ουσιαστική εξυπηρέτησή σας ώστε μένοντας ικανοποιημένοι να μας επιλέξετε ξανά για τις αγορές σας.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης δεν επιθυμεί την εγγραφή στο www.eklisiastika.gr gr αλλά μόνο την αγορά εμπορευμάτων, χρησιμοποιούνται μόνο εκείνα τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση του κατάλληλου παραστατικού και την αποστολή εμπορευμάτων χωρίς περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευση.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί για να σας προσφέρουμε μια ουσιαστική εξυπηρέτηση:
•  Για να παραδίδουμε στο χώρο σας παραγγελίες που έχετε προμηθευτεί online.
•  Για να μπορείτε να επιβεβαιώνετε τις παραγγελίες σας.
•  Για να μπορούμε να απαντήσουμε σε πιθανές ερωτήσεις και έρευνές σας.
• Για να σας στέλνουμε ειδικές προσφορές και ενημερώσεις. 
Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11ν. 2472/1997) Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας. Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους.
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης το επιθυμεί, κάνοντας ‘ΕΙΣΟΔΟ ΜΕΛΟΥΣ’ στην αρχική σελίδα του www.eklisiastika.gr με τα στοιχεία που έχει δώσει σαν κωδικούς EMAIL και PASSWORD μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει εμπιστευτεί, και να κάνει αλλαγές. Επικοινωνώντας μαζί μας στο 24620 28738 μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους και γενικά να προβάλλεται τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΥΚΤΙΑΚΟ ΤΟΠΟ: Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή των χρηστών μας , δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους δικτυακούς αυτούς τόπους ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.
Στο πεδίο E-MAIL τοποθετήστε ένα ενεργό e-mail καθώς σε αυτό θα σας ενημερώνουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια των Γρεβενών στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας τους ελληνικούς νόμους, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, αξίωσης, ερμηνείας ή διαμάχης που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους χρήσεως.
Η επιχείρηση έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης/χρήστης/πελάτης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή.